English  

Antrepo Hizmeti


Günümüzde lojistik sektörünün en önemli üç ayağından bir tanesi depolamadır. Yurtdışından deniz ya da kara yolu ile gelen konteyner ve tırlarınız antrepolarımıza ulaşıp, millileşme süreci tamamlanana kadar antrepolarımızda depolanır. 

Daha sonra ithalat işlemi tamamlanan mallarınız serbest depomuza alınır ve oradan firmanıza sevkiyatı gerçekleştirilir.
Resimler
Resimler
Resimler
Resimler